Man & Natures ambition är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för ett gemensamt lärande mellan akademi, myndigheter, näringsliv och civilsamhället. 

Huvudsaklig verksamhet är att leda och/eller facilitera olika typer av möten, processer och projekt i frågor som handlar om naturresurser och mark- och vattenanvändning.