Man & Natures ambition är att påtagligt bidra till långsiktigt hållbar utveckling genom att bygga broar mellan människor och natur och skapa förutsättningar för ett gemensamt lärande mellan akademi, myndigheter, näringsliv och civilsamhället. 

Vi gör detta genom att leda och/eller facilitera olika typer av möten, processer och projekt i frågor som handlar om naturresurser och mark- och vattenanvändning.