Aktuella uppdrag

  • Processledare Regionalt Skogsprogram Västerbotten, ca 40 % från hösten 2018
  • Projektstöd Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka  sedan 2012 (juli 2018–december 2019 var jag vikarierande koordinator)
  • Projektstöd forskningsprogrammet Grensevilt, SLU och Høgskolen i Inlandet
  • Projektstöd Aitik-projektet Translokering av dödvedssubstrat med associerade organismer. SLU, Restaureringsekologigruppen vid institutionen för Vilt , Fisk och miljö, SLU.
  • Kartläggning av arbetsprocess från inventeringsarbete till utbetalningar av rovdjursersättningar till samebyar, plus workshop 24–25 september 2020. Sametinget och Naturvårdsverket
  • Moderator Fjälldelegationens konferens 6–7 oktober 2020 i Kiruna.
  • Moderator FiskeForum2020 28–29 oktober 2020 i Stockholm. Jordbruksverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Sportfiskarna m.fl.
  • Plus en del mindre uppdrag åt SLU (undervisning, forskningsansökningar, stöd till forskningsprogram och -projekt)
  • Moderator konferens om minkprojektet FAMNA i Umeå, planerad till 15–16 september 2020 men nu framflyttad till 2021.