Aktuella uppdrag

Möten, workshops, konferenser

  • Facilitering av Nationella Vattendelegationsmötet, Norra Östersjöns Vattendristrikt, 20 september 2018.
  • Facilitering av Viltforskningsdagarna 2018. Naturvårdsverket, Jägareförbundet och SLU, Umeå 27–28 september 2018.
  • Projektledning och facilitering av Landskapsforum 2018 med temat Vattnet i det brukade landskapet, KSLA i samarbete med en rad nationella myndigheter, 15–16 oktober 2018.
  • Facilitering av workshop om sälar och fiske i Simrishamn, på uppdrag av AgriFood Economics Centre (SLU och Lunds universitet), 15 november 2018.
  • Facilitering av konferens om brunifiering av vatten. Helgeå Model Forest, Kristianstad Vattenrike, Lunds universitet, m.fl. Kristianstad 12, 13, eller 14 fabruari 2019.

Projektledning/strategiskt stöd

  • Vikarierande koordinator för Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur, ca 50 % under hösten 2018 (jobbat som projektstöd sedan 2013).
  • Projektledning/stöd Landskapsnoden. Kungliga skogs- och lantbruksakademien, KSLA
  • Projektstöd forskningsprogrammet Grensevilt, SLU och Høgskolen i Inlandet
  • Projektstöd ”Hela Västerbotten”. Länsstyrelsen Västerbotten

Rapporter, undersökningar, utvecklingsplaner

  • Projekt: Golf clubs as landscape players – Establishment of collaboration networks in the landscape for enhanced contribution to the 2030 Agenda on Sustainable Development. Finansiär: Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation, STERF. Mer information om projektet

Övrigt