Aktuella uppdrag

Möten, workshops, konferenser

  • Projektledning och facilitering av konferensen Hållbar utveckling i fjällen, Fjälldelegationen, 15–16 maj 2018. Mer information om projektet
  • Facilitering av Nationella Vattendelegationsmötet, Norra Östersjöns Vattendristrikt, 20 september 2018.
  • Projektledning och facilitering av Landskapsforum 2018, KSLA i samarbete med en rad nationella myndigheter, hösten 2018

Projektledning/strategiskt stöd

  • Projektledning Hållbar utveckling i fjällen, Länsstyrelserna Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten (2015–2018)
  • Projektledning/stöd Landskapsnoden. Kungliga skogs- och lantbruksakademien, KSLA
  • Projektstöd i Vindelälven-Juhtatdahka Unesco biosfärkandidatur
  • Projektstöd ”Hela Västerbotten”. Länsstyrelsen Västerbotten

Rapporter, undersökningar, utvecklingsplaner

  • Projekt: Golf clubs as landscape players – Establishment of collaboration networks in the landscape for enhanced contribution to the 2030 Agenda on Sustainable Development. Finansiär: Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation, STERF. Mer information om projektet

Övrigt