Aktuella uppdrag

Möten, workshops, konferenser

  • Facilitering av workshop om sälar och fiske i Simrishamn. AgriFood Economics Centre (SLU och Lunds universitet), 15 november 2018.
  • Facilitering av konferensen Östersjöfiske2020. Simrishamns kommun, Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet, Landsbygdsnätverket och Marint Centrum. Simrishamn 15–16 november 2018.
  • Facilitering av workshop Regional livsmedelsstrategi – regler och villkor. Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå 27 november 2018.
  • Facilitering av konferensen Forestry and Water. Skogsstyrelsen, Stockholm 29 januari 2019.
  • Facilitering av konferens om brunifiering av vatten. Helgeå Model Forest, Kristianstad Vattenrike, Lunds universitet, m.fl. Kristianstad 12 februari 2019.

Projektledning och projektstöd

  • Processledare Regionalt Skogsprogram Västerbotten
  • Vikarierande koordinator för Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur, ca 50 % under hösten 2018 (jobbat som projektstöd sedan 2013).
  • Projektledning/stöd Landskapsnoden. Kungliga skogs- och lantbruksakademien, KSLA
  • Projektstöd forskningsprogrammet Grensevilt, SLU och Høgskolen i Inlandet
  • Projektstöd ”Hela Västerbotten”. Länsstyrelsen Västerbotten

Utredningar, kartläggningar, analyser

Övrigt