Aktuella uppdrag

  • Moderator FiskeForum2020 31/3–1/4 2020 i Stockholm. Jordbruksverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Sportfiskarna m.fl.
  • Moderator konferens om minkprojektet FAMNA 15–16 september 2020 i Umeå.
  • Moderator Fjälldelegationens konferens 6–7 oktober 2020 i Kiruna.
  • Processledare Regionalt Skogsprogram Västerbotten, ca 40 % från hösten 2018
  • Projektstöd Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka  (sedan 2012, juli 2018–december 2019 var jag vikarierande koordinator ca 40 %)
  • Projektstöd forskningsprogrammet Grensevilt, SLU och Høgskolen i Inlandet
  • Plus en del mindre uppdrag åt SLU (undervisning, forskningsansökningar, stöd till forskningsprogram och -projekt), Svenska golfförbundet, Helge å Model Forest, m.fl.