Exempel på uppdrag

  • Strategiskt stöd i Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur 2016-2017
  • Projektledare, facilitator, stöd för Landskapsnoden. Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA)
  • Projektledare Hållbar utveckling i fjällen – Fjälldelegationens konferens och webbplats. Länsstyrelserna Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, 2015-2017.
  • Projektledare KulNaTur Bjuröklubb. Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbotten Museum, Region Västerbotten/VästerbottensTurism, 2010–2011