Aktuella uppdrag

  • Moderator FiskeForum 2020: Hållbart fiske – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 11–12 oktober 2021. Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sportfiskarna, Stiftelsen för Östersjölaxen  och Svensk Sportfiskehandel i samverkan med Landsbygdsnätverket, Sveriges Fiskevattenägareförbund och Sveriges Fiskares Producentorganisation
  • Processledare Regionalt Skogsprogram Västerbotten, från hösten 2018 och pågående. Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten
  • Projektledare Biologisk mångfald i Västerbottens skogar, oktober 2020 och pågående. Länsstyrelsen Västerbotten
  • Processledare Grensevilt, SLU, Høgskolen i Inlandet. Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen Dalarna, Trysil kommune och Lantbrukskontoret för Våler og Åsnes
  • Plus en del mindre uppdrag för Länsstyrelser (framför allt Länsstyrelsen Västerbotten), SLU (undervisning, forskningsansökningar, stöd till forskningsprogram och -projekt) och Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka