Aktuella uppdrag

  • Processledare Västerbottens regionala skogsprogram från hösten 2018 och pågående. Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten. Inom ramen för skogsprogrammet jobbar jag även bland annat med följande externa projekt
  • Processledare Grensevilt 2018–2022. SLU, Høgskolen i Inlandet. Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen Dalarna, Trysil kommune och Lantbrukskontoret för Våler og Åsnes
  • Moderator FiskeForum 2020: Hållbart fiske – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 5–6 april 2022. Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sportfiskarna, Stiftelsen för Östersjölaxen  och Svensk Sportfiskehandel i samverkan med Landsbygdsnätverket, Sveriges Fiskevattenägareförbund och Sveriges Fiskares Producentorganisation
  • Plus en del mindre uppdrag för Länsstyrelser (framför allt Länsstyrelsen Västerbotten) och SLU (undervisning, forskningsansökningar, stöd till forskningsprogram och -projekt)