Möten

Exempel på konferenser, seminarier och workshops:

 • Projektledare och moderator: Hållbar utveckling i fjällen. Fjälldelegationen, dvs landshövdingarna i Norrbottens-, Västerbottens, Jämtland och Dalarnas län. 2013, 2015, 2018, 2018
 • Moderator webinarium: Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr. 18 juni 2021. KSLA och Skogsstyrelsen
 • Moderator konferensen Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas? 18 november. Biologiska sektionen, Uppsala universitet, och Centrum för biologisk mångfald, Uppsala universitet/SLU
 • Moderator konferens om minkprojektet FAMNA, 1–2 december 2020. Svenska Jägareförbundet
 • Facilitering av konferensen Forestry and Water. Skogsstyrelsen, Stockholm 29 januari 2019.
 • Facilitering av workshop om sälar och fiske i Simrishamn. AgriFood Economics Centre (SLU och Lunds universitet), 15 november 2018.
 • Facilitering av konferensen Östersjöfiske2020. Simrishamns kommun, Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet, Landsbygdsnätverket och Marint Centrum. Simrishamn 15–16 november 2018.
 • Facilitering av workshop Regional livsmedelsstrategi – regler och villkor. Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå 27 november 2018.
 • Projektledning och facilitering av Landskapsforum 2018 med temat Vattnet i det brukade landskapet, KSLA i samarbete med en rad nationella myndigheter, 15–16 oktober 2018.
 • Facilitering av Nationella Vattendelegationsmötet, Norra Östersjöns Vattendristrikt, 20 september 2018.
 • Facilitering av Viltforskningsdagarna 2018. Naturvårdsverket, Jägareförbundet och SLU, Umeå 27–28 september 2018.
 • Projektledning och facilitering av konferensen Hållbar utveckling i fjällen, Fjälldelegationen, 15–16 maj 2018. Mer information om projektet
 • Facilitering av seminarium om Brunifiering av vatten, Helgeå Model Forest, Lunds universitet, SEI m fl, 17 april 2018
 • Facilitering av forskarseminarium om skogsproduktion, Skogsstyrelsen, 20 mars 2018
 • Facilitering av inspirationsmöte om Dalälven. Länsstyrelsen Dalarna m.fl., 7 december 2017
 • Facilitering av seminarium om arbetet med nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen, 30 november 2017
 • Facilitering av temadag om Vombsjön. Kävlingeåns vattenråd, 29 november 2017
 • Facilitering av seminarium: Nyckelbiotoper – hur går vi vidare? Skogsstyrelsen, 29 september 2017
 • Facilitering av PhD Day, Skogsfakulteten SLU, 28 september 2017
 • Facilitering av konferensen Framtidsland, Länsstyrelsen Västerbotten, 12 september 2017
 • Projektledning och facilitering av Miljöforum Norr, Länsstyrelsen Norrbotten, 20 september 2017
 • Facilitering av, och presentation på, utvecklingsdag. Biosfärområde Blekinge Arkipelag, 15 juni 2017
 • Facilitering av workshop om skogens ekosystemtjänster. KSLA, 30 maj 2017
 • Facilitering av Landskapsforum 2017. KSLA, 3–4 maj 2017
 • Facilitering av Workshop om nytt naturmiljöprogram för Eslövs kommun. Eslövs kommun, 25 april 2017
 • Facilitering av Viltforskningsdagarna 2017, Naturvårdsverket, Jägareförbundet och Naturhistoriska Riksmuseet, 27–28 mars 2017
 • Facilitering av Om dricksvattnet tar slut. Workshop om regional vattenförsörjningsplan i Stockholms län. Länsstyrelsen Stockholm, VAS-rådet, Storstockholm och Landstinget i Stockholm, 22 mars 2017
 • Facilitering av seminariet Multifunktionella landskap – Nordiskt seminarium om golfanläggningarnas möjligheter och utmaningar. KSLA och STERF, Stockholm 7 februari 2017
 • Facilitering av Levande laxälvar. Länsstyrelsen Västerbotten, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten. Umeå 1–2 februari 2017
 • Nordic Recreational Fishing Workshop (NRFW) 2016. Jordbruksverket, Jönköping 8–9 december 2016
 • DIALOGCAFÉ Nytt Grönprogram för Lunds kommun. Lund 26 oktober. 2016.
 • Mångfaldskonferensen 2016: Ekosystemtjänster i teori och praktik – fantastiskt eller förödande för biologisk mångfald? Centrum för biologisk mångfald, SLU, 27 oktober 2016
 • Symposium: Origins and Natural History of the Scandinavian BiotaNaturhistoriska riksmuseet, Stockholm 7–8 november 2016
 • Thematic workshop: Animal movements – ecosystem and societal impacts. SLU och SSEESS, Umeå 5–6 Oktober 2016.
 • Workshop och dialogmöte om rovdjursförvaltning. Länsstyrelsen Värmland, september 2016
 • Landskapsforum. Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar. KSLA, Stockholm 7–8 april 2016
 • Så når vi god status i våra vatten – temadag om kommunalt åtgärdsarbete. Stockholms stad, Solna stad, Sundbybergs stad, Danderyds kommun, Järfälla kommun, Sollentuna kommun, Edsviken vattensamverkan och Naturhistoriska riksmuseet. Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm 10 mars 2016. Mer info
 • Samiska språken har en underbar framtid – men hur når vi den? Lycksele kommun och Samiskt språkcentrum, Lycksele 16–17 december 2015
 • Viltforskningsdagarna 2015. Naturvårdsverket och Jägareförbundet; Öster Malma 2–3 december 2015
 • Mångfaldsdagarna 2015. Centrum för biologisk mångfald; SLU Ultuna 12 november
 • Friluftslivsmålen – Nya möjligheter för friluftslivet i Västerbotten. Länsstyrelsen Västerbotten; Lycksele 9 september 2015
 • INTEGRAL Final Conference. “Sustainable and multifunctional forest management in Europe: achievements, challenges and future policy options”. Bryssel 24–25 juni 2015
 • Naturbetesmarker med många värden – men hur blir de lönsamma? KSLA och Världsnaturfonden WWF; Stockholm 21 maj 2015.
 • Miljömålsdagarna 2015 – Omställning av produktion och konsumtion. Länsstyrelsen Örebro, RUS och Naturvårdsverket; Örebro 5–6 maj 2015
 • Serie av samrådsmöten: Tid för bättre vatten! Vattenmyndigheten Norra Östersjöns distrikt; Västerås (20/1), Stockholm (3/2), Katrineholm (5/2), Örebro (10/2), Uppsala (12/2) och Ludvika (17/2) – samtliga 2015.

Exempel på konferensrapporter: