Exempel på uppdrag

  • Projektledare Landskapsnoden. Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA)
  • Projektledare Hållbar utveckling i fjällen – Fjälldelegationens konferenser 2013, 2015, 2018. Länsstyrelserna Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
  • Projektledare KulNaTur Bjuröklubb. Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbotten Museum, Region Västerbotten/VästerbottensTurism, 2010–2011