Exempel på uppdrag

  • Projektledare Hållbar utveckling i fjällen – Fjälldelegationens konferenser 2013, 2015, 2018, 2021. Länsstyrelserna Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
  • Project manager, Golf clubs as landscape players – Establishment of collaboration networks in the landscape for enhanced contribution to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Research project funded by the Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation, STERF, August 2017–June 2018. More information about the project
  • Projektledare Landskapsnoden. Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA), 2014
  • Projektledare KulNaTur Bjuröklubb. Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbotten Museum, Region Västerbotten/VästerbottensTurism, 2010–2011