Om

Många miljöproblem och frågor som i vidare mening rör förvaltning och nyttjande av naturresurser präglas ofta av vetenskaplig osäkerhet, komplexitet, stora kunskapsluckor och konflikt. Man & Nature gillar utmaningar och svåra problem.

Man & Natures vision är en hållbar utveckling där

  • Social hållbar utveckling är målet
  • Ekologisk hållbarhet är kravet
  • Ekonomisk hållbar utveckling är medlet

Företagets verksamhetsidé handlar om att påtagligt bidra till en hållbar utveckling genom att bidra till konstruktiv samverkan, dvs att bygga broar mellan människor och natur och skapa förutsättningar för ett gemensamt lärande mellan akademi, myndigheter, näringsliv och civilsamhället.

Grunden i verksamheten är trovärdighet och opartiskhet. Man & Nature är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.

Anders Esselin

Anders Esselin

Jag är biolog, journalist, kommunikationsstrateg, facilitator och processledare/projektledare. Sedan 2002 har jag framför allt jobbat med kommunikation, facilitering av möten och projektledning – först på Sveriges lantbruksuniversitet, sedan på Länsstyrelsen Västerbotten och de senaste åren i det egna företaget Man & Nature.

Mitt stora intresse och ambition är att hjälpa människor att tillsammans tänka klart kring komplexa och svårlösta samhällsfrågor med ett särskilt fokus på hållbar utveckling, naturresurser och mark- och vattenanvändning.