Övriga uppdrag

Jag gör också mycket annat – till exempel undervisar, utbildar och skriver populärvetenskapliga texter.

Text, bild och layout

Text, bild och layout har Anders jobbat med på dagstidningar, universitet och andra arbetsplatser. Under hans tio år som journalist (1992-2002) jobbade han på olika dagstidningar som reporter, redigerare, natt- och nyhetschef. Han arbetade även som reporter och researcher på Sveriges Television. Numer jobbar Anders mest med rapporter – text och layout – men då och då skriver han också artiklar.

Texter Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, exempel:

Nyhetsbrev exempel

Textgranskning

 • Friluftsliv i förändring – Studier från svenska upplevelselandskap. Carlssons bokförlag, 2014

Utbildning och presentationer

Exempel på uppdrag och uppdragsgivare

 • Undervisning om deltagandeprocesser, strategi, kommunikation och strategisk kommunikation på masterkursen Human Dimension of fish and wildlife management. En vecka varje år sedan 2005. SLU institutionen för Vilt, fisk och miljö
 • Presentation Reflections on societal relevance and communication in research applications för forskare vid institutionen för Vilt, fisk och miljö. SLU 26 februari 2020
 • Presentation av projektet Golf clubs as landscape players – Establishment of collaboration networks in the landscape for enhanced contribution to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Riksdagen, 18 april 2018
 • 12 september 2017. Presentation av rapporten ”Swedish Biosphere Reserves as Arenas for Implementing the 2030 Agenda” under Kristianstads kommuns Framtidsvecka, i samarbete med biosfärområde Kristianstads vattenrike.
 • 21 augusti 2017. ”Att implementera Agenda 2030 lokalt: Lärdomar från Sveriges biosfärområden”. Föredrag på ”Bagiska veckan”, ett samarbete mellan lokala föreningar och aktörer och Bagarmossens Folkets Hus. Bagiska veckan sammanfaller  med festivalen Stockholm Act, som handlar om att öka medvetenheten om hållbar utveckling fram till 2030, och med Resilience-konferensen 2017.
 • Föredragsturné för myndigheter och departement om rapporten ”Swedish Biosphere Reserves as Arenas for Implementing the 2030 Agenda”. Uppdragsgivare: Kommittén för Biosfärprogrammet Sverige, 2017
 • Föredragsturné för myndigheter och departement om rapporten Swedish Biosphere Reserves as Arenas for Implementing the 2030 AgendaBiosfärprogrammet Sverige, 2017.
 • Undervisning om landskap och KSLA:s landskapsnod på masterkursen Sustainable Forest Management. SLU, 9 maj 2016
 • Undervisning i deltagandeprocesser, strategi, kommunikation och facilitering på masterkursen Human dimensions of wildlifeSLU, 3–5 dagar/år 2006−2017
 • PhD student day: Planning of successful outreach. Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry, SLU. 15 december 2015, Uppsala

 • 6th IRSAE summer school: Effektive communication in research and management. International Research School in Applied Ecology. 10–14 augusti 2015, Syninge kursgård
 • Undervisning doktorander, institutionen för Kliniska vetenskaper vid SLU, 22 januari 2015
 • Undervisning för doktorander på SLU, institutionen för Vilt, fisk och miljö: The planning and execution of successful outreach; Umeå 20 oktober 2014
 • Undervisning på doktorandkursen Science Communication: Planning of successful outreach; SLU Ultuna 10 oktober 2014
 • Föreläsning för jordbruksforskare: Relevans i ansökan till Stiftelsen Lantbruksforskning. SLU, Externfinansiering/Grants Office; 30 september 2014
 • Undervisning på kursen Vilt- och fisketurism: Kommunikation som strategiskt verktyg i jakt- och fisketurism. SLU, 6 december 2013
 • Undervisning på doktorandkursen Att kommunicera kunskap: Planerad kommunikation, hur, vad och varför. SLU, 19 april 2013
 • Presentation för parkadministrationen i Cairngorms National Park, Skottland: National Parks in Sweden, Some challenges and issues. 20 augusti 2012
 • Education for young researchers: Communication in general, Communication Planning, Lessons Learned. Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). 24th of May 2012
 • Undervisning på masterkursen Sustainable management of Boreal Forests: Communication for effective research & management. SLU, 1 dag 2011 och 2012
 • Presentation på Intern Foma-dag (Förbättrad dialog och nya mål): Att bygga relationer med intressenter och brukare, goda exempel. SLU, 17 nov 2009
 • Presentation på möte om förstudie inför nytt forskningsprogram om Fjällen: FjällMistra ur ett miljömålsperspektiv. Naturvårdsverket, 9 februari 2009
 • Presentation på Etnobiologisk symposium, Stockholm: Konflikter och samverkan i glesbygd. Stiftelsen Skansen, Centrum för biologisk mångfald/SLU, Riksantikvarieämbetet. 27 augusti 2008
 • Föreläsningar på temadag om forskningskommunikation: Forskningskommunikation − varför och hur? Juridiska institutionen, Umeå universitet, 12 november 2007 
 • Föreläsning på kurs i Viltbiologi: ”Se till att vi blir bekanta”. Sju monumentala självklarheter (?!) om kommunikation och samverkan. SLU Grimsö, 16 oktober 2007
 • Presentation på Mångfaldsseminarium i Växjö: ”Se till att vi blir bekanta”. Sju monumentala självklarheter (?!) om kommunikation och samverkan. Centrum för biologisk mångfald/SLU, 18 september 2007
 • Presentation på IUGB internationell konferens om jakt och biologi i Uppsala: Bridging the Gap. The Mountain Mistra Programme as an arena for collaborative learning. IUGB/SLU,  18 augusti 2007
 • Presentation på Mistradagen i Stockholm: Kommunikation som strategiskt verktyg i FjällMistra. Mistra,  19 februari 2007