Tjänster

Man & Nature erbjuder tjänster kopplade till landskap, naturresurser och mark- och vattenanvändning. Det handlar framför allt om ledning av processer och projekt, samt facilitering av konferenser, seminarier och workshops.

Projekt och processer

Exempel på genomförda uppdrag

Konferenser, seminarier och workshops

Exempel på genomförda uppdrag

Utredningar, kartläggningar, analyser

Exempel på genomförda uppdrag

Övrigt

Jag gör också mycket annat, till exempel skriver populärvetenskapliga texter, undervisar och utbildar.

Exempel på genomförda uppdrag