Ledning av, och stöd till, projekt och processer

Ledning av, och stöd till, projekt och processer utgör en väsentlig del av Man & Natures verksamhet.

Exempel på tidigare uppdrag

  • Kartläggning av arbetsprocess från inventeringsarbete till utbetalningar av rovdjursersättningar till samebyar, plus workshop 24–25 september 2020. Sametinget och Naturvårdsverket
  • Koordinator Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur, ca 40 % juli 2018–december 2019 (projektstöd sedan 2012)
  • Projektledare Landskapsnoden. Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA), 2014–2019
  • Projektledare och moderator Hållbar utveckling i fjällen – Fjälldelegationens konferenser 2013, 2015, 2018, 2021. Länsstyrelserna Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
  • Projektledare Mångfaldskonferensen 2015 och 2016, Centrum för Biologisk Mångfald
  • Projektledare KulNaTur Bjuröklubb. Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbotten Museum, Region Västerbotten/VästerbottensTurism, 2010–2011