Projekt och rapporter

Att leda projekt och processer utgör en väsentlig del av Man & Natures verksamhet.

Exempel på tidigare uppdrag

  • Projektledare Pilot study of UNESCO Biosphere Reserves within the Barents Region and the possibilities for collaboration, oktober 2020–januari 2021, arbetsgruppen Barents Forest Sector Network inom Barents Euro-Arctic Cooperation. Klicka här för sammanfattande text och rapport
  • Projektledare Golf clubs as landscape players – Establishment of collaboration networks in the landscape for enhanced contribution to the 2030 Agenda on Sustainable Development. Finansiär: Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation, STERF. Rapport och handbok
  • Underlagsrapport för Mistra-utlysning om nytt forskningsprogram: Discontinuities and innovation-oriented challenges in the chain of bioeconomy. Se bilaga 3 på denna sida
  • Projektledare Landskapsnoden, KSLA 2014. Klicka här för rapporten Landskapsnoden – Förslag verksamhetsinriktning och här för rapporten Landskapsnoden – Förutsättningar
  • Kartläggning av arbetsprocess från inventeringsarbete till utbetalningar av rovdjursersättningar till samebyar, plus workshop 24–25 september 2020. Sametinget och Naturvårdsverket
  • Koordinator Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur, ca 40 % juli 2018–december 2019 (projektstöd sedan 2012)
  • Projektledare Landskapsnoden. Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA), 2014–2019
  • Projektledare och moderator Hållbar utveckling i fjällen – Fjälldelegationens konferenser 2013, 2015, 2018, 2021. Länsstyrelserna Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
  • Projektledare Mångfaldskonferensen 2015 och 2016, Centrum för Biologisk Mångfald
  • Projektledare KulNaTur Bjuröklubb. Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbotten Museum, Region Västerbotten/VästerbottensTurism, 2010–2011