Text, bild och layout

Text, bild och layout har jag jobbat med på dagstidningar, universitet och andra arbetsplatser. Under mina tio år som journalist (1992-2002) jobbade jag på olika dagstidningar som reporter, redigerare, natt- och nyhetschef. Jag arbetade även som reporter och researcher på Sveriges Television. Numer jobbar jag mest med rapporter – text och layout – men då och då skriver jag också artiklar.

Texter Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, exempel:

Nyhetsbrev exempel

Textgranskning

  • Friluftsliv i förändring – Studier från svenska upplevelselandskap. Carlssons bokförlag, 2014

Rapporter exempel: