Utbildning och presentationer

Att undervisa på universitet och högskolor tycker jag är väldigt roligt, inte minst för att jag lär mig så mycket själv vid dessa tillfällen.

Exempel på uppdrag och uppdragsgivare

 • Undervisning i deltagandeprocesser, strategi, kommunikation och facilitering på masterkursen Human dimensions of fish and wildlife management. SLU, 3–5 dagar/år sedan 2006
 • Presentation Societal relevance and communication in research applications, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG), Umeå universitet, 7 februari 2018
 • Undervisning om landskap och KSLA:s landskapsnod på masterkursen Sustainable Forest Management. SLU, 9 maj 2016
 • PhD student day: Planning of successful outreach. Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry, SLU. 15 december 2015, Uppsala

 • 6th IRSAE summer school: Effektive communication in research and management. International Research School in Applied Ecology. 10–14 augusti 2015
 • Undervisning doktorander, institutionen för Kliniska vetenskaper vid SLU, 22 januari 2015
 • Undervisning för doktorander på SLU, institutionen för Vilt, fisk och miljö: The planning and execution of successful outreach; Umeå 20 oktober 2014
 • Undervisning på doktorandkursen Science Communication: Planning of successful outreach; SLU Ultuna 10 oktober 2014
 • Föreläsning för jordbruksforskare: Relevans i ansökan till Stiftelsen Lantbruksforskning. SLU, Externfinansiering/Grants Office; 30 september 2014
 • Undervisning på kursen Vilt- och fisketurism: Kommunikation som strategiskt verktyg i jakt- och fisketurism. SLU, 6 december 2013
 • Undervisning på doktorandkursen Att kommunicera kunskap: Planerad kommunikation, hur, vad och varför. SLU, 19 april 2013
 • Presentation för parkadministrationen i Cairngorms National Park, Skottland: National Parks in Sweden, Some challenges and issues. 20 augusti 2012
 • Education for young researchers: Communication in general, Communication Planning, Lessons Learned. Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). 24th of May 2012
 • Undervisning på masterkursen Sustainable management of Boreal Forests: Communication for effective research & management. SLU, 1 dag 2011 och 2012
 • Presentation på Intern Foma-dag (Förbättrad dialog och nya mål): Att bygga relationer med intressenter och brukare, goda exempel. SLU, 17 nov 2009
 • Presentation på möte om förstudie inför nytt forskningsprogram om Fjällen: FjällMistra ur ett miljömålsperspektiv. Naturvårdsverket, 9 februari 2009
 • Presentation på Etnobiologisk symposium, Stockholm: Konflikter och samverkan i glesbygd. Stiftelsen Skansen, Centrum för biologisk mångfald/SLU, Riksantikvarieämbetet. 27 augusti 2008
 • Föreläsningar på temadag om forskningskommunikation: Forskningskommunikation − varför och hur? Juridiska institutionen, Umeå universitet, 12 november 2007 
 • Föreläsning på kurs i Viltbiologi: ”Se till att vi blir bekanta”. Sju monumentala självklarheter (?!) om kommunikation och samverkan. SLU Grimsö, 16 oktober 2007
 • Presentation på Mångfaldsseminarium i Växjö: ”Se till att vi blir bekanta”. Sju monumentala självklarheter (?!) om kommunikation och samverkan. Centrum för biologisk mångfald/SLU, 18 september 2007
 • Presentation på IUGB internationell konferens om jakt och biologi i Uppsala: Bridging the Gap. The Mountain Mistra Programme as an arena for collaborative learning. IUGB/SLU,  18 augusti 2007
 • Presentation på Mistradagen i Stockholm: Kommunikation som strategiskt verktyg i FjällMistra. Mistra,  19 februari 2007