Uppdragsgivare

Nationella myndigheter

 • Landsbygdsdepartementet
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Naturvårdsverket
 • Skogsstyrelsen
 • Jordbruksverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Sametinget (Samiskt språkcentrum)

Regionala myndigheter

 • Länsstyrelsen i Västerbottens län
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Länsstyrelsen i Värmlands län
 • Länsstyrelsen i Örebro län
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt
 • Vattenmyndigheten Bottenhavets vattendistrikt

Kommuner

 • Eslöv
 • Edsviken vattensamverkan (Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Stockholm)
 • Lund
 • Lycksele
 • Sjöbo
 • Vindeln

Akademi

 • Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • Kungliga skogs- och lantbruksuniversitet, KSLA
 • Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
 • Umeå universitet
 • Stockholms universitet
 • Mittuniversitetet
 • Kungliga Tekniska högskolan, KTH
 • Hedmark universitet, Norge
 • Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra
 • Mistra
 • Formas
 • Vetenskapsrådet

Övriga

 • Biosfärprogrammet Sverige
 • Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka
 • Biosfärområde Vänerskärgården
 • Biosfärområde Östra Vätterbranterna
 • Enetjärn Natur (numer Ecogain)
 • International Association of Landscape Ecologists, IALE
 • Jägareförbundet
 • Magasinet Filter
 • LRF Skogsägarna
 • Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation, STERF
 • Skogsindustrierna
 • Svenska golfförbundet
 • Svensk våtmarksfond
 • Stiftelsen Säfsenskogarna
 • Världsnaturfonden WWF